Maria Enoksson


Home » Kinesisk koppning

Kinesisk koppning

Koppning – är en av behandlingsmetoderna inom traditionell kinesisk
medicin, men också en behandlingsform som på senare tid blivit populär
även i väst.

Koppning används framför allt vid olika typer av smärtsyndrom och för att
lösa upp djupare muskelspänningar. Det undertryck som skapas av koppen
ger ökad blodcirkulation i hud och underliggande vävnad.

I östeuropa använder man fortfarande koppen som behandlingsinstrument
på sjukhus.